PSYCHIATRIE EN MENSENRECHTEN

Zijn ze onverenigbaar?

Temmen en straffen. Van oudsher waren dat de praktijken die in inrichtingen plaatsvonden en waaraan de aliënisten zich schuldig maakten. Een aliënist, iemand die geestelijke vervreemding behandelde, was vanaf het einde van de 18e eeuw tot de twintigste eeuw de term voor psychiater. In die tijd bestond het begrip mensenrechten nog niet. Mensenrechten werden pas officieel en algemeen geaccepteerd toen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948 de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens bekrachtigde.

Universele Declaratie van de Rechten van de Mens en Eleanor Roosevelt: essentiële bescherming tegen de mensenrechtenschendingen binnen de psychiatrie

Eleanor Roosevelt met de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens. De Declaratie werd op 10 december 1948 bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Psychiatrie: Mensenrechtenschendingen wereldwijd

Er is geen beroep dat zo stelselmatig de rechten van de mens schendt als de psychiatrie. Dat gebeurt al vanaf de dag dat de eerste psychiater aan het werk ging en gaat voort tot op de dag van vandaag.

Psychiaters zijn de enigen die ongestraft mensen tegen hun wil in mogen opnemen en/of behandelen. Dat feit alleen al druist in tegen de mensenrechten. Wat voor rechtvaardigingen dan ook ervoor gegeven worden, dergelijke dwangmaatregelen treden Artikel 3, 6, 7, 8 en soms ook 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens met handen en voeten.

Mensenrechten

Gruwelijkheden en dwangopnames

Daarnaast zijn er voorbeelden uit de geschiedenis dat psychiatrie zich leende voor politieke doeleinden. In De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie kunt u onder meer kennis nemen van:

 • Welke rol speelde de psychiatrie in Nazi-Duitsland bij de vernietiging van ‘levensonwaardig leven’?
 • Wat is de zogenaamde straf-psychiatrie bij dissidenten in de voormalige Sovjet-Unie?
 • Hoe waren psychiaters van de meest vooraanstaande Amerikaanse universiteiten betrokken bij afschuwelijke ‘Mind Control’ experimenten van de CIA? En welke experimenten voerden ze uit?
 • Wat was de rol van psychiaters in Zuid-Afrikaanse slavenkampen?

Deze voorbeelden speelden zich af in de twintigste eeuw. Dwangopname en -behandeling bestaat echter nog steeds, net als het gebruik van elektroshocks. Bovendien veroordeelde in 2013 een rapport van de VN, geschreven door de Speciale rapporteur inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, de soms mensonwaardige behandelingen van de psychiatrie.

Bij geen enkel ander beroep dan dat van psychiater vinden dergelijke mensenrechtenschendingen op zo’n grote schaal plaats.

Hersenoperatie en elektroshocks

Binnen de psychiatrie lijkt er een mantra te bestaan: hoe wanhopiger de klachten, hoe wanhopiger de ’therapie’. Hoe ver psychiaters daardoor kunnen gaan, blijkt wel uit hun uitwassen: de hersenoperatie en de verschillende shocktherapieën. Van de laatste is de elektroshock nog steeds in gebruik. Het is onbegrijpelijk dat deze schadelijke en potentieel dodelijke ‘behandeling’ nog steeds niet verboden is. Er bestaat zelfs een ‘geavanceerde’ versie: de zogenoemde ‘diepe hersenstimulatie’ (Deep Brain Stimulation, DBS). De praktijk en gevolgen van beide worden uitvoerig in De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie beschreven. Voor het lezen van de betreffende pagina’s hebt u zonder meer een sterke maag nodig.

Dat geldt al helemaal voor de bladzijden over de hersenoperaties die door psychiaters werden uitgevoerd. Op het videokanaal van Dodelijke Leugens vindt u een promotiefilmpje over deze gruwelijke ingreep die mensen in een kasplantje kon veranderen – als ze het al overleefden. Het filmpje is absoluut niet voor kinderen geschikt.

De psychiatrie is duidelijk een beroep dat aan banden moet worden gelegd.

Laat u informeren over ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’. Bestel vandaag nog.

Lees meer in ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’

De bovenstaande tekst gebruikt citaten uit en is gebaseerd op het boek De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Dit naslagwerk van 448 pagina’s bevat uitstekend gedocumenteerde informatie over psychiatrische diagnoses en behandelingen en de gevolgen daarvan voor kinderen en volwassenen. Deze is essentieel voor onder meer artsen, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, wetgevers, parlementariërs, rechters, juristen, forensische artsen, politieambtenaren, werkgevers, orthopedagogen, leerkrachten en ouders. U krijgt antwoorden op vragen zoals:

 • Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van geneeskunde in het algemeen en psychiatrie in het bijzonder?
 • Wat is het verschil tussen academische en commerciële wetenschap?
 • Wat is de DSM, hoe heeft dit boek zich ontwikkeld en welke gevolgen heeft dit gehad voor diagnoses?
 • Wat was de ‘Putsch’ die resulteerde in DSM-III en de psychiatrie voor altijd veranderde?
 • Hoe worden psychiatrische diagnoses gesteld?
 • Wat is de geschiedenis van de psychiatrie?
 • Wie veranderde de psychiatrie in een materialistische ideologie door te stellen dat de mens slechts een dier is en dat zijn verstandelijke vermogens in de hersenen zitten?
 • Wat is de biologische psychiatrie?
 • Hoe zit het met de psychodynamische psychiatrie?
 • Hoe heeft de alliantie tussen de psychiatrie en de farmaceutische industrie de geestelijke gezondheidszorg beïnvloed?
 • Hoe zit het met de veiligheid en werkzaamheid van psychofarmaca?
 • Aan de hand van welke drie ontwikkelingen kun je beoordelen of psychiatrische diagnoses en therapieën werkzaam zijn?
 • Wat zijn de diverse shocktherapieën en wat is de onderliggende gedachte om deze in te zetten?
 • Wat zijn de gevaren van elektroshocks?
 • Wat is het verband tussen psychiatrische behandeling en (zelf)moord?
 • Wat heeft de psychiatrie wereldwijd en stelselmatig – tot op de dag van vandaag –gedaan op het gebied van schendingen van de mensenrechten?
 • Wat kunnen welwillende psychiaters doen om schadelijke ’therapieën’ van hun collega’s te voorkomen?
 • Wat is het verband tussen het verslechterende onderwijs en de diagnoses die bij kinderen worden gesteld?
 • Wat is ADHD en wat kun je eraan doen zonder zware medicatie?
 • Wat is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)?
 • Hoe kan de CRPD het einde betekenen van de psychiatrie zoals wij die nu kennen?
 • Wat kunt u doen om uw kind beter te laten leren?
 • Hoe kun je familie, vrienden of personeel met psychische problemen helpen?

Laat u informeren. Bestel De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie vandaag nog in de webshop van Dodelijke Leugens.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie