PSYCHOFARMACA

Zo veilig en werkzaam als Russische Roulette

Psychofarmaca zijn medicijnen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische stoornissen en psychologische problemen. Het gaat om middelen zoals antidepressiva, anxiolytica (kalmeringsmiddelen), antipsychotica en stimulantia. Ze worden als een chemische dwangbuis beschreven, omdat ze niet alleen negatieve, maar ook alle positieve gevoelens verdoven. Ze dempen alle emoties.

In dit artikel belichten we de aspecten van deze middelen en dan met name die van antidepressiva.

Psychofarmaca hebben gevaarlijke bijwerkingen

Psychofarmaca, psychiatrische medicijnen, zijn niet zonder risico. Zo blijken antidepressiva niet werkzamer of effectiever dan placebo, maar hebben potentieel verschrikkelijke bijwerkingen, vooral bij het afbouwen.

Studie 329: psychofarmaca onveilig en onwerkzaam

De overgrote meerderheid van de zorgverleners wil het beste voor hun patiënten. Daarom kijken artsen tegenwoordig naar wat wetenschappelijke publicaties in vaktijdschriften en de biomedische databank PubMed zeggen over de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen of andere interventies. Evidence-Based Medicine (EBM) is hier het toverwoord. Maar er is iets aan de hand met EBM. De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie beschrijft hoe EBM ‘exclusief, onpraktisch en manipulatief’ is. Hoewel de oorspronkelijke bedoeling goed was, heeft EBM zich ontwikkeld tot een prachtig instrument om artsen te misleiden. De farmaceutische industrie heeft bijna een monopolie op EBM omdat deze bedrijfstak praktisch de enige is die studies kan laten betalen die betrouwbaar genoeg zijn voor EBM. (het gerandomiseerde klinische onderzoek met een controlegroep). En als die studies gemanipuleerd zijn, zoals helaas nog wel eens voorkomt, denkt een huisarts of psychiater dat hij het beste doet voor zijn patiënt, terwijl het tegenovergestelde waar is.

Studie 329 is hiervan een goed maar gruwelijk voorbeeld dat De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie behandelt. Kort gezegd komt het erop neer dat de medicijnfabrikant GlaxoSmithKline (GSK) in haar marketing beweerde dat de onderzoekgegevens lieten zien dat het gebruik van bepaalde antidepressiva bij kinderen en jongeren veilig en effectief zou zijn. Toen echter onafhankelijke onderzoekers de onbewerkte gegevens van het onderzoek in handen kregen, bleek het tegenovergestelde het geval te zijn. De middelen waren juist onveilig en onwerkzaam voor kinderen en jongeren. De schandalige misleiding door GSK leidde ertoe dat huisartsen en psychiaters paroxetine (Seroxat) op grote schaal voorschreven met verschrikkelijke gevolgen. Bij duizenden kinderen en adolescenten in de VS veroorzaakte paroxetine ernstige schade. Velen van hen overleden.

Meerdere onafhankelijke onderzoekers hebben ontdekt dat antidepressiva niet werkzamer zijn dan placebo. Het gebruik van deze middelen wordt echter wel geassocieerd met ernstige bijwerkingen. Ze zijn daarom zo veilig en werkzaam als Russische Roulette. Neemt u de gok?

Alliantie tussen de psychiatrie en farmacie

De ontwikkeling van psychofarmaca na de Tweede Wereldoorlog en met name de tachtiger jaren hebben een grote verandering teweeggebracht in het psychiatrisch handelen. Waar voorheen de psychiater een vreemde eend in de medische bijt waren, kregen ze nu het voorschrijfprivilege zoals elke andere arts.

Met de steun van de farmaceutische industrie die met miljarden dollars en euro’s onderzoek financierde, kreeg de psychiatrie een meer wetenschappelijk  jasje en daarmee meer aanzien. En op zijn beurt gaf de psychiatrie de farmaceutische industrie een leger van voorschrijvers – een alliantie was geboren.

Alliantie tussen de farmaceutische industrie en psychiatrie

Stoppen met antidepressiva: gevaar van (zelf)moord

De soms irreversibele bijwerkingen van psychofarmaca zijn al vele decennia bekend. Het is daarom zaak heel terughoudend met deze middelen te zijn. Sommige zijn vrij onschuldig, andere variëren van ernstig tot zeer ernstig, waaronder zelfmoordgedachten en -pogingen. Vooral de ontwenning van antipsychotica en antidepressiva kan problematisch zijn. Daarom moet deze altijd onder begeleiding van een arts gebeuren. Een te snelle afbouw leidt vaak tot vreselijke gevoelens (acathisie). Juist deze leiden nog wel eens tot agressie en (zelf)moordneigingen. Schietpartijen op scholen of pleinen zijn vaak met het gebruik van selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s) zoals fluoxetine (Prozac) verbonden.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie beschrijft niet alleen deze associatie in detail, maar ook hoe je iemand met psychische problemen op natuurlijke wijze kunt helpen.

Laat u informeren over ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’. Bestel vandaag nog.

Lees meer in ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’

De bovenstaande tekst gebruikt citaten uit en is gebaseerd op het boek De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Dit naslagwerk van 448 pagina’s bevat uitstekend gedocumenteerde informatie over psychiatrische diagnoses en behandelingen en de gevolgen daarvan voor kinderen en volwassenen. Deze is essentieel voor onder meer artsen, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, wetgevers, parlementariërs, rechters, juristen, forensische artsen, politieambtenaren, werkgevers, orthopedagogen, leerkrachten en ouders. U krijgt antwoorden op vragen zoals:

 • Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van geneeskunde in het algemeen en psychiatrie in het bijzonder?
 • Wat is het verschil tussen academische en commerciële wetenschap?
 • Wat is de DSM, hoe heeft dit boek zich ontwikkeld en welke gevolgen heeft dit gehad voor diagnoses?
 • Wat was de ‘Putsch’ die resulteerde in DSM-III en de psychiatrie voor altijd veranderde?
 • Hoe worden psychiatrische diagnoses gesteld?
 • Wat is de geschiedenis van de psychiatrie?
 • Wie veranderde de psychiatrie in een materialistische ideologie door te stellen dat de mens slechts een dier is en dat zijn verstandelijke vermogens in de hersenen zitten?
 • Wat is de biologische psychiatrie?
 • Hoe zit het met de psychodynamische psychiatrie?
 • Hoe heeft de alliantie tussen de psychiatrie en de farmaceutische industrie de geestelijke gezondheidszorg beïnvloed?
 • Hoe zit het met de veiligheid en werkzaamheid van psychofarmaca?
 • Aan de hand van welke drie ontwikkelingen kun je beoordelen of psychiatrische diagnoses en therapieën werkzaam zijn?
 • Wat zijn de diverse shocktherapieën en wat is de onderliggende gedachte om deze in te zetten?
 • Wat zijn de gevaren van elektroshocks?
 • Wat is het verband tussen psychiatrische behandeling en (zelf)moord?
 • Wat heeft de psychiatrie wereldwijd en stelselmatig – tot op de dag van vandaag –gedaan op het gebied van schendingen van de mensenrechten?
 • Wat kunnen welwillende psychiaters doen om schadelijke ’therapieën’ van hun collega’s te voorkomen?
 • Wat is het verband tussen het verslechterende onderwijs en de diagnoses die bij kinderen worden gesteld?
 • Wat is ADHD en wat kun je eraan doen zonder zware medicatie?
 • Wat is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)?
 • Hoe kan de CRPD het einde betekenen van de psychiatrie zoals wij die nu kennen?
 • Wat kunt u doen om uw kind beter te laten leren?
 • Hoe kun je familie, vrienden of personeel met psychische problemen helpen?

Laat u informeren. Bestel De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie vandaag nog in de webshop van Dodelijke Leugens.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie