PSYCHIATRIE:

Een experimentele ideologie zonder validatie

Validatie is het bevestigen van een hypothese door te onderzoeken of deze op een degelijke basis stoelt voor kwaliteit, volledigheid en betrouwbaarheid. Eenvoudig gezegd, is ze de handeling van het bevestigen van iets als waar of juist. Wist u dat validatie bij veel medische en praktisch alle psychiatrische behandelingen ontbreekt? De psychiatrie is een groot doolhof van onbewezen stellingen en aannames waarop medicamenteuze behandelingen en psycho- en gedragstherapiëen zijn gebaseerd.

Psychiatrie: zonder validatie en daardoor een groot willekeurig doolhof zonder weg eruit

Psychiatrie: zonder validatie en daardoor een groot willekeurig doolhof zonder weg eruit.

De ‘chemische onbalans in de hersenen’ bestaat helemaal niet

Ondanks de vele wetenschappelijk ogende artikelen is er bar weinig bewezen binnen de psychiatrie. Neem bijvoorbeeld de theorie over de ‘chemische onbalans in de hersenen’ die psychiaters vanaf het einde van de tachtiger jaren van de vorige eeuw tot op heden wijd en zijd verkondigden. Deze luidt dat depressie samenhangt met een tekort aan de neurotransmitter serotonine in de hersenen. Hoewel de hypothese nooit bewezen is, trokken in die veertig jaar nadien slechts weinigen haar in twijfel.

Voor de farmaceutische industrie, de grote motor (lees: financierder) achter de promotie van deze theorie, was ze een goudmijn, want het idee van een ‘chemische onbalane hersenen’ verkocht haar producten, de selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s), als warme broodjes. SSRI’s zijn middelen die de chemische onbalans van serotonine in de hersenen zouden herstellen. Artsen en patiënten stelden geen vragen en deze antidepressiva werden op grote schaal verstrekt. Zo krijgt in Engeland nu ieder jaar één op de zes volwassenen en 2% van de tieners een antidepressivum voorgeschreven. De reclame voor SSRI’s bleek allemaal gebakken lucht, als het geen fraude was. Heel recent (juli 2022) constateerde een grootschalig onderzoek dat er geen verband bestaat tussen serotonine en depressie en daarmee werd de theorie van de chemische onbalans in de hersenen volledig ontkracht.

Ondertussen had de farmaceutische marketing van de ‘chemische onbalans in de hersenen’ zijn werk geweldig gedaan. De theorie werd zo populair dat er tot op heden maar liefst 49,444 ‘wetenschappelijke’ artikelen over de serotonineheropnameremmers zijn gepubliceerd op de biomedische database PubMed. Stuk voor stuk gebasserd op een hypothese die van geen kant klopt. 

Hieruit blijkt duidelijk dat de psychiatrie een wetenschappelijk jasje heeft, maar niet gevalideerd is. De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie documenteert de achtergronden van deze ‘chemische onbalans’ en hoe deze misbruikt is, alsook wat selectieve serotonineheropnameremmers werkelijk zijn en doen en welke gevolgen ze kunnen hebben.

Psychotherapie: geen validatie

Met zijn psychoanalyse was Sigmund Freud de grote pionier van de psychotherapie. Hij legde de basis voor talloze andere vormen van psychotherapie. Het voert te ver om ze hier allemaal te beschrijven, maar een aantal voorbeelden zijn cognitieve gedragstherapie (CBT) en interpersoonlijke therapie (IPT), cognitieve therapie, directieve therapie, Emotional Freedom Techniques (EFT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), existentiële counseling en psychotherapie, , gestalttherapie, hypnotherapie, integratieve psychotherapie, Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), Nonviolent Communication (NVC), Pesso-psychotherapie, Psychodrama, Rationeel Emotieve Therapie (RET), schrijftherapie, Transactionele Analyse, Vegetotherapie, enz. De lijst gaat maar door.

De reden waarom het er zo veel zijn, is eenvoudig dat de beoefenaars niet tevreden zijn met de resultaten – net zoals Jung en Adler hun onvrede met Freuds psychoanalyse toonden. Uit die onvrede komt de behoefte een eigen versie te ontwikkelen die dan later ook weer aan de kant wordt geschoven. Binnen de psychologie en psychiatrie bestaat geen psychotherapie die gestandaardiseerd is en altijd werkt. Dat wil niet zeggen dat er niet af en toe een anekdotisch succes wordt geboekt.

Ook voor psychotherapie ontbreekt enige validatie. Er zijn geen wetten en altijd werkende technieken. Het is experimenteel en veel hangt af van de persoonlijkheid, het inlevingsvermogen en de communicatieve vaardigheden van de psychiater/therapeut.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie presenteert de achtergronden van de verschillende psychotherapieën en hoe ze zich ontwikkeld hebben.

Wat laten de statistieken van de psychiatrie zien?

Mocht u de bovenstaande beweringen betwijfelen, kijk dan eens naar de statistieken voor

 • de preventie van psychische problematiek
 • het aantal sterfgevallen na of tijdens psychiatrische behandeling en
 • het gebruik van psychofarmaca.

Als psychiatrische diagnoses en behandelingen gevalideerd en bewezen veilig en effectief in het echte leven zouden zijn, zou op elk van deze gebieden een duidelijke verbetering moeten plaatsvinden. De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie komt met de harde cijfers voor elk van de drie – de statistieken spreken boekdelen over wat de resultaten van de psychiatrie in werkelijkheid zijn.

Psychiatrie: niets meer dan een experimentele ideologie

Door het ontbreken van validatie van psychiatrische behandelingen en de willekeur van de diagnoses in de DSM is de psychiatrie niet meer dan een experimentele ideologie. Immers, niet harde wetenschap maar doctrines, mythes, overtuigingen en ideeën zijn leidend. Of het nu gaat om de diagnose zelf, het gebruik van psychofarmaca, elektroshocks of psychotherapie, alle zijn louter experimentele handelingen waarvan de werkzaamheid niet bewezen is. De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie zet gedetailleerd uiteen hoe dit opgaat voor zowel het pychodynamische* als het biologische† model binnen de psychiatrie, waarbij de behandelingen van de laatste stroming soms uiterst gevaarlijk kunnen zijn.

* psychodynamisch model: de theorieën over hoe menselijk gedrag, gedachten en emoties worden beïnvloed door het onbewuste. Het psychodynamische model begon met de ideeën van de Oostenrijke neuroloog Sigmund Freud, (1856-1939), de grondlegger van psychoanalyse, en later anderen, zoals de psychiaters Carl Gustav Jung (1875-1961) en Alfred Adler (1870-1937).

† biologisch model: verwijzend naar het model waarin ziekte en/of stoornissen worden gereduceerd tot een probleem in louter biologische processen (erfelijke en biochemische factoren).

Laat u informeren over ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’. Bestel vandaag nog.

Lees meer in ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’

De bovenstaande tekst gebruikt citaten uit en is gebaseerd op het boek De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Dit naslagwerk van 448 pagina’s bevat uitstekend gedocumenteerde informatie over psychiatrische diagnoses en behandelingen en de gevolgen daarvan voor kinderen en volwassenen. Deze is essentieel voor onder meer artsen, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, wetgevers, parlementariërs, rechters, juristen, forensische artsen, politieambtenaren, werkgevers, orthopedagogen, leerkrachten en ouders. U krijgt antwoorden op vragen zoals:

 • Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van geneeskunde in het algemeen en psychiatrie in het bijzonder?
 • Wat is het verschil tussen academische en commerciële wetenschap?
 • Wat is de DSM, hoe heeft dit boek zich ontwikkeld en welke gevolgen heeft dit gehad voor diagnoses?
 • Wat was de ‘Putsch’ die resulteerde in DSM-III en de psychiatrie voor altijd veranderde?
 • Hoe worden psychiatrische diagnoses gesteld?
 • Wat is de geschiedenis van de psychiatrie?
 • Wie veranderde de psychiatrie in een materialistische ideologie door te stellen dat de mens slechts een dier is en dat zijn verstandelijke vermogens in de hersenen zitten?
 • Wat is de biologische psychiatrie?
 • Hoe zit het met de psychodynamische psychiatrie?
 • Hoe heeft de alliantie tussen de psychiatrie en de farmaceutische industrie de geestelijke gezondheidszorg beïnvloed?
 • Hoe zit het met de veiligheid en werkzaamheid van psychofarmaca?
 • Aan de hand van welke drie ontwikkelingen kun je beoordelen of psychiatrische diagnoses en therapieën werkzaam zijn?
 • Wat zijn de diverse shocktherapieën en wat is de onderliggende gedachte om deze in te zetten?
 • Wat zijn de gevaren van elektroshocks?
 • Wat is het verband tussen psychiatrische behandeling en (zelf)moord?
 • Wat heeft de psychiatrie wereldwijd en stelselmatig – tot op de dag van vandaag –gedaan op het gebied van schendingen van de mensenrechten?
 • Wat kunnen welwillende psychiaters doen om schadelijke ’therapieën’ van hun collega’s te voorkomen?
 • Wat is het verband tussen het verslechterende onderwijs en de diagnoses die bij kinderen worden gesteld?
 • Wat is ADHD en wat kun je eraan doen zonder zware medicatie?
 • Wat is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)?
 • Hoe kan de CRPD het einde betekenen van de psychiatrie zoals wij die nu kennen?
 • Wat kunt u doen om uw kind beter te laten leren?
 • Hoe kun je familie, vrienden of personeel met psychische problemen helpen?

Laat u informeren. Bestel De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie vandaag nog in de webshop van Dodelijke Leugens.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie