AGRESSIVITEIT, SUÏCIDALITEIT EN MOORD

En hun associatie met psychiatrische behandelingen

Een belangrijk deel van de psychiatrische behandeling bestaat uit medicatie, de zogenoemde psychofarmaca. Zoals elke medicatie die heeft, hebben ook de psychiatrische middelen bijwerkingen. Sommige daarvan zijn uitermate ernstig en bij tijd en wijle fataal. Agressie, zelfmoord en moord worden met psychofarmaca geassocieerd. Is het niet tijdens het gebruik, dan is de kans daarop heel groot bij de ontwenning van deze middelen. Een beruchte bijwerking is acathisie, een intens gevoel van rusteloosheid en uit je vel willen springen dat vaak gepaard gaat met agressie, oncontroleerbare gevoelens en dito gedrag.

Begraafplaats voor slachtoffers van zelfmoord of doodslag geassocieerd met psychiatrische behandeling

Psychiatrische behandelingen kunnen leiden tot zelfmoord of moord. Van de laatste horen we steeds meer door schietpartijen op scholen of oorlogsveteranen die het vuur openen op een menigte. Dit zinloze geweld is vaak terug te voeren op het (voormalige) gebruik van psychiatrische medicatie.

Acathisie en (zelf)moord

Acathisie komt met name voor bij antipsychotica en antidepressiva en dan vooral bij de aanvang, het verhogen van de dosering en het (te abrupte) stoppen ervan. Het risico dat mensen de controle over hun gedrag verliezen is erg groot. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van antidepressiva en antipsychotica tot suïcidaliteit en zelfs moord kan leiden. In De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie vindt u een lange lijst van beroemdheden die na of tijdens het gebruik van psychofarmaca zelfmoord hebben gepleegd. Hoeveel onbekende mensen is hetzelfde lot beschoren geweest?

Moord en massaslachtingen gelinkt aan psychofarmaca

De website SSRI Stories is een verzameling van meer dan 7.000 berichten over de gevolgen van psychofarmaca en dan met name antidepressiva in de vorm van de selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s). De meeste hiervan zijn gepubliceerd in kranten en/of wetenschappelijke tijdschriften. De gemeenschappelijke noemer in al deze verhalen is de mogelijkheid – en soms de zekerheid – dat antidepressiva verantwoordelijk zijn voor zaken zoals zelfmoord, geweld, ernstige lichamelijke problemen, heftige ontwenningsverschijnselen en persoonlijkheidsveranderingen die leidden tot verlies van reputatie en relaties. Zelfs moord kan hieruit voortvloeien.

Met name in de VS krijgen oorlogsveteranen psychofarmaca als snoepjes uitgedeeld. Het is daarom geen wonder dat de gewezen militairen nogal eens in het nieuws omdat ze een massaslachting hebben aangericht.

Wat kunt u doen bij psychische klachten?

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie geeft talrijke eenvoudig uit te voeren tips waarmee u iemand met psychische problemen kunt helpen. Wellicht zijn deze de moeite van het proberen waard voordat psychofarmaca worden voorgeschreven. In elk geval zijn ze praktisch, natuurlijk en vrij van de soms afgrijselijke bijwerkingen van psychofarmaca.

Laat u informeren over ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’. Bestel vandaag nog.

Lees meer in ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’

De bovenstaande tekst gebruikt citaten uit en is gebaseerd op het boek De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie. Dit naslagwerk van 448 pagina’s bevat uitstekend gedocumenteerde informatie over psychiatrische diagnoses en behandelingen en de gevolgen daarvan voor kinderen en volwassenen. Deze is essentieel voor onder meer artsen, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, wetgevers, parlementariërs, rechters, juristen, forensische artsen, politieambtenaren, werkgevers, orthopedagogen, leerkrachten en ouders. U krijgt antwoorden op vragen zoals:

 • Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van geneeskunde in het algemeen en psychiatrie in het bijzonder?
 • Wat is het verschil tussen academische en commerciële wetenschap?
 • Wat is de DSM, hoe heeft dit boek zich ontwikkeld en welke gevolgen heeft dit gehad voor diagnoses?
 • Wat was de ‘Putsch’ die resulteerde in DSM-III en de psychiatrie voor altijd veranderde?
 • Hoe worden psychiatrische diagnoses gesteld?
 • Wat is de geschiedenis van de psychiatrie?
 • Wie veranderde de psychiatrie in een materialistische ideologie door te stellen dat de mens slechts een dier is en dat zijn verstandelijke vermogens in de hersenen zitten?
 • Wat is de biologische psychiatrie?
 • Hoe zit het met de psychodynamische psychiatrie?
 • Hoe heeft de alliantie tussen de psychiatrie en de farmaceutische industrie de geestelijke gezondheidszorg beïnvloed?
 • Hoe zit het met de veiligheid en werkzaamheid van psychofarmaca?
 • Aan de hand van welke drie ontwikkelingen kun je beoordelen of psychiatrische diagnoses en therapieën werkzaam zijn?
 • Wat zijn de diverse shocktherapieën en wat is de onderliggende gedachte om deze in te zetten?
 • Wat zijn de gevaren van elektroshocks?
 • Wat is het verband tussen psychiatrische behandeling en (zelf)moord?
 • Wat heeft de psychiatrie wereldwijd en stelselmatig – tot op de dag van vandaag –gedaan op het gebied van schendingen van de mensenrechten?
 • Wat kunnen welwillende psychiaters doen om schadelijke ’therapieën’ van hun collega’s te voorkomen?
 • Wat is het verband tussen het verslechterende onderwijs en de diagnoses die bij kinderen worden gesteld?
 • Wat is ADHD en wat kun je eraan doen zonder zware medicatie?
 • Wat is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)?
 • Hoe kan de CRPD het einde betekenen van de psychiatrie zoals wij die nu kennen?
 • Wat kunt u doen om uw kind beter te laten leren?
 • Hoe kun je familie, vrienden of personeel met psychische problemen helpen?

Laat u informeren. Bestel De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie vandaag nog in de webshop van Dodelijke Leugens.

De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie